Hvis de to foreninger er medlemmer af samme hovedorganisation, må de gerne låne våben ud til hinanden, hvis den ene forening mangler ekstra våben fx til en pr-skydning - ordningen er kun midlertidig og kan ikke anvendes ved køb/salg.

Foreningen låner våbnet af skytten, og derefter låner foreningen våbnet ud til en anden forening, og denne forening kan låne våbnet ud til et medlem.

SKV anbefaler, at der laves et stykke papir på udlånet, og at begge foreningsformænd underskriver papiret og lægger et eksemplar af skrivelsen sammen med våbenlisten, så man til enhver tid kan dokumentere, hvorfor der mangler et våben, eller hvorfor der er et våben i overskud.

Der gælder i øvrigt samme regler for transport som i ovenstående spørgsmål.


En skytte må gerne låne sit våben ud til sin forening, og foreningen må låne våbnet videre til et andet medlem.

Hvis våbnet skal transporteres til DM, skal den skytte, der låner våbnet enten være SKV3 godkendt eller have sit eget våbenlegitimationskort for at modtage en transporttilladelse.

Husk, at foreningen skal have et eksemplar af transporttilladelsen, indtil våbnet er retur i foreningens våbenboks igen. En transporttilladelse gælder fra dagen før til dagen efter et stævne – og kun fra foreningens våbenboks og til stævnestedet og retur igen.


Privat må du uden særlig tilladelse fra Politiet opbevare op til 1.000 langdistance- og 5000 kortdistancepatroner i de kalibre, du som skytte har tilladelse til via dit våbenlegitimationskort.

Rigspolitiets konklusion på kort- og langdistancepatroner er følgende; Ammunition, der bruges til skydeprogrammer på distancer op til 50 m, er kortdistanceammunition - på distancer over 50m anvendes langdistanceammunition. Opbevaringen skal ske i et godkendt EN1143-1 grade 0 skal (Jævnfør våbencirkulæret § 41).