Privat må du uden særlig tilladelse fra Politiet opbevare op til 1.000 langdistance- og 5000 kortdistancepatroner i de kalibre, du som skytte har tilladelse til via dit våbenlegitimationskort.

Rigspolitiets konklusion på kort- og langdistancepatroner er følgende; Ammunition, der bruges til skydeprogrammer på distancer op til 50 m, er kortdistanceammunition - på distancer over 50m anvendes langdistanceammunition. Opbevaringen skal ske i et godkendt EN1143-1 grade 0 skal (Jævnfør våbencirkulæret § 41).