Alle vores medlemmer, som har våben på SKV2 skal hver eneste år igennem en fysisk våbenkontrol ned i klubben i oktober / november måned. Medlem skal kunne fremvise personligt sine våben samt våbenstilladelse.

HUSK også at medlems kontingent skal være betalt til den tid. Våbentjek i vores klub skal være afsluttet inden den 30.oktober medmindre andet er blevet aftalt med bestyrelsen.