Kære medlem af Søllerød Skytteforening

Der indkaldes hermed til foreningens årlige ordinære generalforsamling tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19.00 på Rundforbi Stadion i klublokalet. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling kl. 19.00
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Kassereren forelægger revideret regnskab
4) Indskud og kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af Formand (ulige år)
7) Valg af Næstformand (lige år)
8) Valg af sekretær (ulige år)
9) Valg af Kasserer (lige år) 1
10) Valg af afdelingsformænd (lige år)
11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)
12) Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden skriftligt i hænde senest tirsdag d. 04. august 2020. Forslag som ikke er modtaget rettidigt skal fremføres under eventuelt, men kan ikke besluttes af generalforsamlingen.

 

Der serveres gratis øl, vand, kaffe og kage under generalforsamlingen til de fremmødte medlemmer.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Søllerød Skytteforening af 1910