Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær GENERALFORSAMLIG d. 1. september kl. 19:00, i skydekælderen under Rundforbihallen.
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Forslag vedtægtsændringer
 
Vedtægtsændringerne som offentliggjort, blev foreløbig vedtaget på vores Generalforsamling d. 11. august, men skal konfirmeres ved endnu en Generalforsamling med simpelt flertal for at træde i kraft.
 
Der er normal klubaften efterfølgende, da Generalforsamlingen forventes at vare ganske kort.
 
Bestyrelsen