BANE2 klargjort til Skydning

 

I går Tirsdag d 1. September 2020, blev Bane 2 klargjort og er nu frigivet til skydning !

Der kan på Bane 2 nu skydes med alle lovlige kalibre, og især de nyere grovkalibre (.40S&W, 45ACP, .44SPL, .45LC)  Bestyrelsen har af samme årsag udvidet vores våbensortiment samt ammunitions typer, som nu kan bruges af foreningens medlemmer. der tilbydes p.t. følgnede ammunitiontyper

.22LR / .38SPL / .38SPL +P / .357Mag / .45ACP / 9mm. - Alle grovkalibre er kappet amminution.

Vores vendeanlæg some har stået stille i mange år er nu aktiveret, kontolenheden vil være permanent tilstede på Bane2, og kan bruge efter aftale med vagthavende.

Dette konkluderer hermed første etape.

 

I næste etape vil følgende tiltag blive udført

  • Vi har indkøbt et plate rack så man kan skyde " Faling targets". Dette vil blive sat op på Bane 2
  • Bane 1 skal renoveres. Vi har tilladelse til at skyde på Bane 1 indtil 30. September 2020. Efter denne dato vil Bane 1 blive lukket og bagvæggen vil blive revet ned. Vi har fra politiets side fået nogle anvisningen m.h.t. forbedrelser af kuglefanget før end at banen kan blive godkendt igen. Når disse er gjort så vil Kommunen genopbygge tævæggen, og Bane 1 kan igen blive godkendt
  • Der vil blive opsat arbejdspladser hvor man kan udføre vedligehold og mindre reparationer af pistoler/Revolver. For at afbøde de reparationsomkostninger vi har set i de sidste års tid så vil medlemmerne blive påbudt at rense det våben de har låent efter endt brug. Det er en lette rensning med en BORE-SNAKE som der er tale om og som kan overstås på 1-2 minutter. 

Efter at etape 2 er gennemført så vil vi gå tilbage til vores opringdelige skydefordeling således at der på Bane 1 udelukkende vil blive skudt med .22LR, og Bane2 vil man fortrinsvis skyde med Grovkaliber.

Vi håber snart at se mange af jeg nede i foreningen og håber at disse nye tiltag giver jer lyst til at skyde videre.

 

MVH Bestyrelsesformanden