Vi har idag modtaget en positiv feedback fra kommunen til bestyrelsens udspil af de retningslinier som vi har udarbejdet og bliver nød til at følge for at kunne overholde regeringens og kommunens retningslinier i forhold til brugen af Skydeanlægget
 
Regler for ophold på Skydebanerne i Rundforbihallen
 
Med nye COVID-19 restriktioner udstedt af fra statsministeren d. 23 Oktober, har vi modtaget generelle instrukser fra kommunen m.h.t den adgang der på nuværende tidspunkt er til Skydebanernen på Rundforbi.
Bestyrelsen har udarbejdet følgende konkrete regler for ophold på Skydebanerne:
• Indgang til Skydebanerne sker af vindeltrappen som er ensrettet
• Udgang fra Skydebanerne sker via nødudgangen som ligger på venstre side af håndvasken
Der kommer til at være 2 zoner hvori man kan opholde sig.
 
Zone 1 : Opholdsrummet mellem Bane 1 og Bane 2 (max 10 personer)
 
Zone 2 : Bane 2 (max 6 personer)
 
1. Ved ankomst eller afgang fra skytteforeningen skal der bære mundbind eller visir så længe man opholder sig på det indendørs anlæg.
 
2. Al gennemgang i disse zoner fortages med maske eller visir.
 
3. Når man bevæger sig fra den ene zone til den anden skal man bære maske eller visir.
 
4. Når man sidder ned eller står ved standpladsen for at skyde, er er ikke krav om at der bæres maske eller visir.
 
På trods af at det sociale element fylder meget i vores forening så skal vi i den nærmeste periode henvise til at sociale aktiviteter minimeres og at man fokuserer på skydningen. De nedenstående tiltag bliver sat i værk for at mindske risikoen for spredning og inficering af COVID-19 :
 
5. Så snart man har skudt skal man bestræbe sig på at forlade skydeanlægget (Zone2) og opholdsrummet (Zone 1).
 
6. Der vil ikke blive serveret kaffe til foreningsmedlemmerne.
 
7. Der opfordres til ikke at tage slik, kager eller andet med der (kan) deles .
 
NB! Bestyrelsen som varetager den daglige drift af Skytteforeningen er ikke omfattet af punkt 5.
 
Såfremt at antallet af personer som opholder sig i en af der førnævnte zone overstiger dets maksimum, vil den ansvarshavende henvise at et eller flere personer forlader området. Hvem den ansvarshavende beder og at forlade er fuldstændigt arbitrært.
Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen at rette henvendelse til bestyrelsen eller den vagthavende