Som i måske kan huske så blev Bane 1 revet ned tilbage i oktober. Vi har i de sidste uger haft besøg af tømreren og Bane 1 er nu blevet genopbygget som den var før. Det er vores forventning at selv om at vores Politibetjent som syner banerne er blevet syg, får givet os den endelige godkendelses inden d. 28/2, vor forhåbentligt vores statsminister ruller de nuværende restriktioner tilbage, så vi kan skyde igen

 

bane 1

På baggrund af de COVID-19 regler der blev givet af statsministeren  d. 7. December  og som er blevet udviddet til at gælde til d 28. Februar holder Søllerød Skytte forening forsat lukket.

Som vi får mere information om hvornår vi kan starte op igen vil vi holde jer opdateret. 

Mvh Bestyrelsesformand
Goran Radosavljevic

DEN ENDELIGE KLARGØREING AF BANE 1 

 

Først og fremmest ønsker jeg jer alle sammen et godt nytår.

 

Rudersdal kommune har i henhold til statsministerens henstillinger forlænget lukningen af Rundforbi stadion, og derfor kommer Søllerød Skytteforening også til at have lukket minimum indtil d. 17 januar 2021. For at udnytte tiden har kommunen gået i gang med diverse forbedringer af hallens faciliteterne og dette inkluderer også Bane 1 på i skydekælderen.

Vi fik d. 14. december godkendt kuglefanget af Politiet, og der er derfor nu frit for at vi får opbygget trævæggen som det sidste skridt i at genvinde for fulde kapacitet på skydebanerne. Dette arbejde kommer til at starte d. 11. januar og kommer til at vare en uges tid. Det er vores forventning at Politiets efterfølgende og endelige godkendelse af banerne er en formalitet. Vi satser derfor på at vi har dette klar til d. 18 Januar så i tilfælde af at statsministeren genåbner indendørs sportsaktivitet at vi har fuld kapacitet på vores skydeafsnit.

Mvh

Bestyrelsesformanden SSF-1910

Vi har idag modtaget en positiv feedback fra kommunen til bestyrelsens udspil af de retningslinier som vi har udarbejdet og bliver nød til at følge for at kunne overholde regeringens og kommunens retningslinier i forhold til brugen af Skydeanlægget
 
Regler for ophold på Skydebanerne i Rundforbihallen
 
Med nye COVID-19 restriktioner udstedt af fra statsministeren d. 23 Oktober, har vi modtaget generelle instrukser fra kommunen m.h.t den adgang der på nuværende tidspunkt er til Skydebanernen på Rundforbi.
Bestyrelsen har udarbejdet følgende konkrete regler for ophold på Skydebanerne:
• Indgang til Skydebanerne sker af vindeltrappen som er ensrettet
• Udgang fra Skydebanerne sker via nødudgangen som ligger på venstre side af håndvasken
Der kommer til at være 2 zoner hvori man kan opholde sig.
 
Zone 1 : Opholdsrummet mellem Bane 1 og Bane 2 (max 10 personer)
 
Zone 2 : Bane 2 (max 6 personer)
 
1. Ved ankomst eller afgang fra skytteforeningen skal der bære mundbind eller visir så længe man opholder sig på det indendørs anlæg.
 
2. Al gennemgang i disse zoner fortages med maske eller visir.
 
3. Når man bevæger sig fra den ene zone til den anden skal man bære maske eller visir.
 
4. Når man sidder ned eller står ved standpladsen for at skyde, er er ikke krav om at der bæres maske eller visir.
 
På trods af at det sociale element fylder meget i vores forening så skal vi i den nærmeste periode henvise til at sociale aktiviteter minimeres og at man fokuserer på skydningen. De nedenstående tiltag bliver sat i værk for at mindske risikoen for spredning og inficering af COVID-19 :
 
5. Så snart man har skudt skal man bestræbe sig på at forlade skydeanlægget (Zone2) og opholdsrummet (Zone 1).
 
6. Der vil ikke blive serveret kaffe til foreningsmedlemmerne.
 
7. Der opfordres til ikke at tage slik, kager eller andet med der (kan) deles .
 
NB! Bestyrelsen som varetager den daglige drift af Skytteforeningen er ikke omfattet af punkt 5.
 
Såfremt at antallet af personer som opholder sig i en af der førnævnte zone overstiger dets maksimum, vil den ansvarshavende henvise at et eller flere personer forlader området. Hvem den ansvarshavende beder og at forlade er fuldstændigt arbitrært.
Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen at rette henvendelse til bestyrelsen eller den vagthavende