Vi har i dag modtaget generelle instruktioner m.h.t. brugen af Rudersdals kommunes idrætsanlæg. De he visninger vi har fået, muliggør at vi fremover kommer til at holde åbent for skydning hver tirsdag (samt 1. + 3. Torsdag) som vi plejer. Vi er ved at udfærdige konkrete retningslinjer i forhold til brugen af skydebanerne, som vi kommer til at forventningsafstemme med kommunen. Vores regner med at vi holder åbent fra og med Tirsdag d. 3 November 2020 og alle tirsdage indtil d. 22 December hvor vi holder Juleferie. De nye retningslinjer kommer vi til at kommunikere om her og på FACEBOOKsnarest muligt.
Vi undskylder for dem der måtte have gået forgæves i dag.
Mvh Bestyrelsesformanden

BANE2 klargjort til Skydning

 

I går Tirsdag d 1. September 2020, blev Bane 2 klargjort og er nu frigivet til skydning !

Der kan på Bane 2 nu skydes med alle lovlige kalibre, og især de nyere grovkalibre (.40S&W, 45ACP, .44SPL, .45LC)  Bestyrelsen har af samme årsag udvidet vores våbensortiment samt ammunitions typer, som nu kan bruges af foreningens medlemmer. der tilbydes p.t. følgnede ammunitiontyper

.22LR / .38SPL / .38SPL +P / .357Mag / .45ACP / 9mm. - Alle grovkalibre er kappet amminution.

Vores vendeanlæg some har stået stille i mange år er nu aktiveret, kontolenheden vil være permanent tilstede på Bane2, og kan bruge efter aftale med vagthavende.

Dette konkluderer hermed første etape.

 

I næste etape vil følgende tiltag blive udført

  • Vi har indkøbt et plate rack så man kan skyde " Faling targets". Dette vil blive sat op på Bane 2
  • Bane 1 skal renoveres. Vi har tilladelse til at skyde på Bane 1 indtil 30. September 2020. Efter denne dato vil Bane 1 blive lukket og bagvæggen vil blive revet ned. Vi har fra politiets side fået nogle anvisningen m.h.t. forbedrelser af kuglefanget før end at banen kan blive godkendt igen. Når disse er gjort så vil Kommunen genopbygge tævæggen, og Bane 1 kan igen blive godkendt
  • Der vil blive opsat arbejdspladser hvor man kan udføre vedligehold og mindre reparationer af pistoler/Revolver. For at afbøde de reparationsomkostninger vi har set i de sidste års tid så vil medlemmerne blive påbudt at rense det våben de har låent efter endt brug. Det er en lette rensning med en BORE-SNAKE som der er tale om og som kan overstås på 1-2 minutter. 

Efter at etape 2 er gennemført så vil vi gå tilbage til vores opringdelige skydefordeling således at der på Bane 1 udelukkende vil blive skudt med .22LR, og Bane2 vil man fortrinsvis skyde med Grovkaliber.

Vi håber snart at se mange af jeg nede i foreningen og håber at disse nye tiltag giver jer lyst til at skyde videre.

 

MVH Bestyrelsesformanden

 

2020 - ÅRLIGT VÅBENCHECK

 

Det er blevet tid til det årlige våbencheck. Hvis du er registreret som våbenejer i SKV-registeret er det lovpligtigt at få verificere at man er i besiddelse af de våben man har registreret. Derfor udfører vi det årlige våben check i Oktober of November måned da SKV skal have vores registrering tilbage i December.

Det betyder at du skal på en af de nedenstående dage komme ned til foreningen og fysisk fremvise dine våben til den vagthavende. Der godtages ikke nogen form for elektronisk bevis (billeder, etc.).

De dage man kan få verificeret sine våben, er de følgende tirsdage:

d.20. Oktober
d.27. Oktober
d.3. November
d.10. November
d.17. November
d.24.November

Såfremt man er forhindret til at møde op på en af disse dage, skal man omgående tage kontakt til formanden via email på : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at få lavet en anden aftale. Såfremt at man ikke får fremvist sit våben inden 1. December 2020 vil der blive udstedt en SKV5 advarsel, og derefter en SKV5 til politiet med det formål at tilbagekalde ens våbentilladelse.

 

mvh Formanden

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær GENERALFORSAMLIG d. 1. september kl. 19:00, i skydekælderen under Rundforbihallen.
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Forslag vedtægtsændringer
 
Vedtægtsændringerne som offentliggjort, blev foreløbig vedtaget på vores Generalforsamling d. 11. august, men skal konfirmeres ved endnu en Generalforsamling med simpelt flertal for at træde i kraft.
 
Der er normal klubaften efterfølgende, da Generalforsamlingen forventes at vare ganske kort.
 
Bestyrelsen